Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020

Dosarele de de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular se vor depune la secretariatul Școlii Profesională Dumbrăvița pînă în data de 14 mai 2019, ora 16.
Inspecțiile speciale la clasă pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular, se vor desfașura în perioada 14-15 mai 2019 la Școala Profesională Dumbrăvița, între orele 9- 12.

CONDITII SPECIFICE ETAPE MOBILITATE

Condiţii specifice propuse spre avizare
de către Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Dumbrăvița
pentru etapa de transfer/pretransfer pentru posturile vacante în anul școlar 2019-2020
Susținerea unei inspecții la clasă, conform Anexei 4 din Metodologie – obținerea
notei minim 7 și selectarea în ordine descrescătoare a candidaților

Instalație electrică și încălzire Școala Șindrești

Școala Profesională Dumbrăvița își anunță intenția de a executa lucrări de reabilitare la școala din localitatea Șindrești, prin refacerea instalației electrice cât și proiectarea și execuția instalației de încălzire cu gaze naturale.

Invităm pe această cale operatorii economici interesați de aceste lucrări să ne contacteze până la data de 18.09.2018, în vederea vizitării spațiului aferent și întocmirea ofertelor de lucrări, să depună pe S.I.C.A.P. oferta de preț pentru această lucrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunț.

Pavare curte Școala Rus, scări exterioare curte

Școala Profesională Dumbrăvița își anunță intenția de a amenaja curtea Școlii din localitatea Rus, prin pavare și scări exterioare.

Invităm pe această cale operatorii economici interesați de aceste lucrări să ne contacteze până la data de 18.07.2018, în vederea vizitării spațiului aferent și întocmirea ofertelor de lucrări, să depună pe S.I.C.A.P. oferta de preț pentru această lucrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunț.

Copertină Școala Cărbunari, scări exterioare

Școala Profesională Dumbrăvița își anunță intenția de a amenaja scările exterioare ale Școlii din localitatea Cărbunari, prin acoperirea cu copertină și refacerea acestora.

Invităm pe această cale operatorii economici interesați de aceste lucrări să ne contacteze până la data de 18.07.2018, în vederea vizitării spațiului aferent și întocmirea ofertelor de lucrări, să depună pe S.I.C.A.P. oferta de preț pentru această lucrare în termen de 5 zile de la data publicării acestui anunț.