Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020

Dosarele de de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular se vor depune la secretariatul Școlii Profesională Dumbrăvița pînă în data de 14 mai 2019, ora 16.
Inspecțiile speciale la clasă pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, al personalului didactic titular, se vor desfașura în perioada 14-15 mai 2019 la Școala Profesională Dumbrăvița, între orele 9- 12.

CONDITII SPECIFICE ETAPE MOBILITATE

Condiţii specifice propuse spre avizare
de către Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Dumbrăvița
pentru etapa de transfer/pretransfer pentru posturile vacante în anul școlar 2019-2020
Susținerea unei inspecții la clasă, conform Anexei 4 din Metodologie – obținerea
notei minim 7 și selectarea în ordine descrescătoare a candidaților