Școala Primară Șindrești

„Şcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ţi sunt ca fraţii şi surorile”
N. Iorga

 

Dacă ne luăm după spusele unui vechi proverb românesc  „Unde şcoala se iveşte, pamântul se-mbogăţeşte”, putem spune că acest lucru se adevereşte şi în localitatea Şindreşti, unde cu mult timp înainte de secolul  XX a activat o mică formaţiune de elevi care au urmat cursurile şcolii din sat.

După spusele celui mai bătrân om din sat, badea Artenie, clădirea şcolii era în locul numit azi Mociriţa. În jurul anului 1 938, pe langă o sală lungă unde învăţau 7 clase de elevi, în aceeaşi clădire, la capătul ei existau două încăperi destinate ca spaţiu de locuit pentru învatatori, care erau din municipiul Baia Mare. După ocupaţia maghiară, ramâne doar o învăţătoare tot la 7 clase, doamna Policec Maria. Pe vremea respectivă, într-o zi a săptămânii, elevii erau obligaţi să vorbească doar în limba maghiară.

Între anii 1 932-1948 preotul Bârsan Vasile, care era paroh în satele Rus şi Şindreşti, venea în fiecare săptămână la şcoală şi le prezenta elevilor informaţii religioase.

În anul 1 957 s-a început construirea unei noi şcoli. Cărămida au facut-o oamenii din sat, pe imaş, în locul numit Clejuţa, după care au transportat-o pe terenul din centrul satului, unde este azi poziţionat Căminul Cultural. Din cauza unor neinţelegeri cu proprietarul terenului, toată cărămida a fost mutată pe terenul unde funcţionează în acest moment Şcoala Primară Şindreşti, teren donat de Ciocotişan Toma a Anisiei. Construcţia s-a finalizat repede, pentru ca pe vremea aceea oamenii erau obligaţi la prestaţii, adică aveau 18 zile pe an când trebuiau să lucreze în folosul comunitaţii, fapt pentru care putem spune că toţi locuitorii din Şindreşti au muncit la construirea noii clădiri.

Între anii 1971-1972 s-au început lucrările la extinderea clădirii actuale. Ciocotişan Toma si Ciocotişan Gavrilă sunt doi învaţatori din localitate care au pregătit generaţii de-a rândul.

Actuala clădire cuprinde:

 • 3 săli de clasă funcţionale
 • un laborator AEL (sală cu calculatoare)
 • două holuri
 • o sală profesorală
 • un grup sanitar
 • 3 săli nefuncţionale (depozit)

Efectivele de elevi pe niveluri de învătământ sunt după cum urmează:

 • Învăţamânt preşcolar – 16 copii
 • Învăţământ primar – 25 elevi (cls. P – 10, cls. I – 6, cls. a-II-a – 5, cls.a-III-a-4)

La Şcoala Primară Şindreşti îşi desfăşoară activitatea următoarele cadre didactice:

 • Prof. înv. primar – Daniela Sălajan
 • Prof.înv.primar – Rodica Buruian
 • Educatoare – Adriana Gherghel

În ultimii ani, părinţii alături de învăţătoarea Sălajan Daniela, au avut o colaborare fructuoasă, au reusit să achiziţioneze un gard metalic pentru delimitarea curţii şcolii spre drum, şi şi-au adus contrubuţia la amenajarea unui grup social modern în valoare de 6 000 lei.